O društvu

Planinsko društvo Izola je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe.

Pravzaprav Planinsko društvo Izola izhaja iz Planinskega društva Piran. Občni zbor Planinskega društva Piran je zaradi razlogov praktične narave dne, 7.2.2020, soglasno sprejel sklep za spremembo imena društva v Planinsko društvo Izola (Club alpino Isola) in selitev sedeža društva v Izolo. 

Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije, zaradi doseganja ciljev pa se povezuje tudi z drugimi zvezami, društvi, zavodi.

Poslanstvo društva je promoviranje planinstva kot načina življenja.

Program je natančneje usmerjen v:

  • navduševanje otrok, mladih in odraslih za aktivno preživljanje časa v naravi,
  • usposabljanje za varno gibanje in življenje v naravnem okolju,
  • skrb za ohranjanje narave,
  • športno in osebnostno rast posameznikov in skupin.

Organi društva so občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik.

  • upravni obor : predsednica društva: Mateja Tomažič; članici UO: Tamara Čelhar in Ana Lončar
  • nadzorni odbor: Sanela Kadić, Mojca Hrabar, Karmen Kodarin
  • častno razsodišče: Urška Krek, Iztok Čadež, Andrej Dessardo

Temeljni akt PD Izola