Zapisnik občnega zbora z dne 30.3.2021

30.3.2021 je potekal občni zbor preko Zooma.

Zapisnik je na voljo spodaj…

PD Izola, Senčna ulica 11, 6310 Izola

Matična številka 1720066, Davčna številka 90098161

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA, 30.3.2021, od 19. do 20. ure

Prisotni: Mateja Tomažič, Tamara Čelhar, Tomaž Mikeln, Karmen Kodarin, Sanela Kadić ,Ana Lončar, Iztok Čadež, Urška Krek, Bine Skrt, Matej Štefančič

Dnevni red:

  1. Pregled prisotnosti in izvolitev organov občnega zbora
  2. Programsko poročilo za 2020
  3. Finančno poročilo za leto 2020
  4. Programski in finančni načrt za leto 2021
  5. Razno

Predsednica Mateja Tomažič je povedala pravila glede poteka občnega zbora in sicer, da zbor lahko začnemo, ko je po 15 minutah prisotnih vsaj 9 članov.Zbor je potekal virtualno preko aplikacije zoom.

  1. Pregled prisotnosti in izvolitev organov občnega zbora

Predsednica društva, Mateja Tomažič, je uradno začela občni zbor s pozdravnim nagovorom vseh prisotnih in predlagala, da ga vodi ona. Prebrala je dnevni red občnega zbora ter predlagala Sanelo Kadić za zapisničarko. Prisotni so se strinjali.

Sklep: Občni zbor je sklepčen. Potrjen je dnevni red. Delovna predsednica zbora je Mateja Tomažič, zapisničarka je Sanela Kadić.

  • Programsko poročilo za 2020

Predsednica društva je napovedala točko Programsko poročilo za leto 2020 ter ga prebrala. Uvodoma je predsednica predstavila društvo, članstvo, vodenje ter višino članarine. Povedala je, da od 1.6.2020 planinsko društvo deluje pod imenom Planinsko društvo Izola.

Poudarila je, da je bil program izveden v okrnjeni obliki zaradi zajezitvenih ukrepov proti epidemiji Covid 19. Kljub temu smo v društvu izpeljali nekaj akcij za otroke in sicer v januarju plezanje na plezalni steni v Kopru, pohod v Piran na Kulturni dan, spoznavni pohod v jeseni ter orientacijski pohod v Hrastovljah, ki je bil sicer v organizaciji OPD. Predsednica je omenila, da smo organizirali tudi zimovanje na Zelenici ter poletni tabor prvič brez šotorov in sicer na Veliki Planini v Črnuškem in Domžalskem domu. S ponosom je še povedala, da smo se z ekipo osnovnošolcev udeležili državnega tekmovanja v MIG v Idriji.

Sklep: Programsko poročilo je bilo sprejeto.

  • Finančno poročilo za leto 2020

Sledila je točka finančnega poročila, katero je predsednica napovedala in  pojasnila. Povedala je, da glavnino izdatkov predstavljajo stroški za izvedbo programa ter da smo v letu 2019 na razpisu pridobili 316,05€ za pomoč pri izvedbi zimovanja.  Na koncu leta je bil zaradi zmanjšanja prihodkov od tabornin in manjšega števila izletov presežen odhodek za 670,95€.

Sklep: Finančno poročilo je bilo sprejeto.

  • Programski in finančni načrt za leto 2021

Predsednica je napovedala 4.točko dnevnega reda ter pojasnila, da se bomo morali tudi v 2021 prilagajati razmeram in omejitvam povezanimi z zajezitvijo  epidemije. Omenila je lanskoletno zanimivi izkušnjo na orientacijskem pohodu v Hrastovljah in predlagala, da bi jo izvedli v manjših skupinah, izvedli bi tudi pohod v Slovenski Istri, Pohod na Vremščico, poletni tabor, tabor za najmlajše, slednje bi organizirali za otroke in mladino. Za odrasle je omenila, da imamo v planu pohod po Slovenski Istri, ki naj bi ga vodila vodnica Karmen Kodarin ter pohod po grebenu Kojnik Lipnik Golič, ki naj bi ga vodil vodnik Iztok Čadež. Med debato je predsednica spomnila na čistino akcijo, ki naj bi jo sicer izvedli bolj individualno zaradi razmer. Ana Lončar je podala idejo, da bi organizirali pohode za upokojence v okolici Izole. Z vsemi predlogi smo se soglasno strinjali.

Finančni plan je odvisen od števila članov ter prihodkov, ki spet zavisijo od izvedenih akcij. Delovna predsednica je omenila, da se dve aktivni članici Tamara Čelhar in Ana Lončar usposabljata za učiteljici plavanja. Dodala je še, da glede na to, da organiziramo tabore in pohode velikokrat na lokacijah ob vodi in gre za varnost vseh udeležencev ter, da se želimo v letu 2021 usmeriti v širšo organizacijo prostočasnih aktivnosti pozdravlja tovrstno usposabljanje. Seznanila nas je tudi, da sta članici zaprosili za finančno podporo v višini 70€ na osebo ter, da večji delež krijeta njuni šoli, delno pa iz lastnih finančnih virov. Predsednica je vprašala za mnenje prisotnih na občnem zboru in smo se strinjali, da usposabljanje članic podremo z omenjenimi deležem financiranja.

Sklep: Finančni in programski načrt sta bila sprejeta.

  • Razno

Med aktivnimi člani v društvu je za opravljanje vodniškega tečaja pripravljenost izrazil Bine Skrt. Karmen Kodarin ga je vprašala, če je še vedno zainteresiran. Bine je potrdil in povedal, da se bo najbrž udeležil zimskega roka.

Urška Krek je omenila, da bi najstarejšo skupino osnovnošolcev t.i. Divje svinje predala v vodenje Mateju Štefančiču in se sama posvetila mlajšim. Matej se je s predlogom strinjal.

Iztok Čadež je prosil, če bi lahko objavljali zapisnike upravnega odbora. Članice smo povedale, da se večinoma pogovarjamo o izvedbi akcij in tekočih problemih, da pa bomo objavili zapisnike oziroma sklepe takrat, ko bo to potrebno.

Zapisničarka: Sanela Kadić

Ta vnos je bil objavljen v Novice. Zaznamek za trajno povezavo.